Innføringsklasser for minoritetsspråklige

Opplæringen er spesielt tilpasset minoritetsspråklige elever. Elevene får undervisning i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, engelsk, naturfag, kroppsøving og arbeidslivsfag. I alle fag er det et mål å lære norsk.

I alle fag fokuseres det på muntlige ferdigheter, lesing, skriving og. Elevene jobber også mye med å lære seg digitale ferdigheter.

Vi legger stor vekt på yrkes- og utdanningsveiledning. Elevene hospiterer i vanlige klasser flere ganger i løpet av året.

Skolen er opptatt av at elevene skal lære norsk utenfor klasserommet. Vi besøker derfor mange arbeidsplasser og drar på ekskursjoner i alle fag.

For å komme inn i innføringsklassen må du ha minst 9-årig skole fra hjemlandet eller tilsvarende fra Norge.

Elever med rett til videregående opplæring får utvidet retten fra tre til fire år når de fullfører kurset. De får skriftlig vurdering uten karakter i alle fag.