Teknikk og industriell produksjon, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. år Vg1

Sørumsand videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring i liten gruppe innenfor Teknikk og industriell produksjon. Elevene har hovedtilhørighet i en 4-eleversgruppe, men kan integreres i større grupper etter den enkelte elevs forutsetninger og behov.

TIP, spesialundervisning i liten gruppe på Sørumsand

Opplæringen gis med utgangspunkt i Teknikk og industriell produskjon Vg1. Elevene får opplæring i programfag og fellesfag med bakgrunn i læreplan for Vg1. Tilbudet tar også sikte på å utvikle elevens sosiale kompetanse og generelle kunnskaper og ferdigheter. Målet for opplæringen er å kvalifisere eleven for et varig tilrettelagt arbeidstilbud i samarbeid med hjemkommunen. Elevene vil få opplæring i følgende fellesfag:

Skolen tilbyr i samarbeid med den enkelte elev følgende valgfrie programfag:

  • Kjøkken- og kantinearbeid
  • Musikk

Arbeidstrening/praksis

Elevene får vanligvis arbeidstrening i bedrift eller internt på skolen etter 1. skoleår.

Ekskursjoner og aktiviteter

For å skape variasjon og opplevelser i skolehverdagen drar gruppa på flere ekskursjoner i året. Her blir nærmiljøet brukt, samt museer, teatre og kinoer. Gruppene deltar i felles skoleprosjekter som blir tilrettelagt for gruppa. Elevene lager årlig julebord, påskelunsj og sommerfest hvor elevene underholder.

Individuelle opplæringsplaner (IOP)

Hver elev har sin individuelle opplæringsplan. Denne tar utgangspunkt i den enkelte elevs evner, forutsetninger og behov. Vi prøver å legge en helhetstenkning til grunn for planen.

Vurdering

Hvert halvår får elevene en skriftlig vurdering gjennom en halvårsrapport. Etter endt utdanning får elevene et kompetansebevis som beskriver kompetansen hver enkelt innehar når de er ferdige med skolen.