Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Om Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Å gjennomføre Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 (påbygging) er krevende. Det krever motivasjon, innsats og evne til å prioritere. Du kan søke påbygging dersom du

 • har gått 2 år på en yrkesfaglig studieretning, eller
 • har fullført fagbrev

vilbli.no kan du se hvilke løp som gir mulighet til å velge påbygging

Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 på Sørumsand

Dersom du velger å søke påbygging på Sørumsand videregående skole, kan du forvente deg

 • Godt miljø både blant elever og lærere
 • Åpne flotte lokaler
 • Dyktige lærere som bryr seg om akkurat deg

Vi er opptatte av at nettopp du skal lykkes. For å få dette til må vi jobbe sammen. Gjennom samarbeid og tett oppfølging skal vi gi deg de beste muligheter for at du kan utvikle deg både faglig og personlig. Det er solid faglig og sosialt fellesskap mellom elever og lærere på tvers av klassene, der vi bygger samholdet gjennom faste møteplasser, og felles arrangementer gjennom året.

Vi legger til rette for at vårt arbeidsmiljø skal preges av respekt, høflighet, samhold, latter og hardt arbeid med fokus på personlig utvikling og læring.

Fag- og timefordeling

 • Norsk: 10 timer
 • Matematikk: 5 timer
 • Historie: 5 timer
 • Naturfag: 3 timer
 • Kroppsøving: 2 timer
 • Programfag: 5 timer

Programfag

På påbygging skal du velge et 5-timers programfag. Du velger programfag etter at du har startet på skolen i august. Du kan velge mellom følgende fag:

 • Internasjonal engelsk
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Rettslære
 • Psykologi
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Samfunnsgeografi