Studiespesialisering Vg1

Studiespesialisering er en forberedelse på videre studier på universitet eller høyskole, og passer for deg som liker å jobbe med teoretiske fag.

Studiespesialisering Vg1 på Sørumsand

Det første året består av en rekke fellesfag, men du velger selv om du vil ha praktisk- eller teoretisk matematikk. Du velger også hvilket fremmedspråk du vil fordype deg i.

Sørumsand tilbyr følgende fremmedspråk:

  • Tysk
  • Spansk
  • Fransk

I tillegg til ordinær undervisning tilbys det regelmessig hjelp og styrking av skolearbeidet. Dette tilbudet er tilgjengelig i alle fag, og på alle nivåer, slik at dine vurderingsresultater skal bli best mulig.

For elever som har tatt videregående fag på ungdomsskolen (såkalt forsert løp) legges det til rette for at du kan fortsette på nivået over også på Vg1.

Muligheter etter studiespesialisering Vg1

Etter fullført og bestått Vg1 kan du søke om å fortsette på Vg2. Her må du velge mellom et av følgende områder:

  • Realfag
  • Språk, samfunnsfag og økonomi.

Hvilken retning du velger vil ha betydning for hvilke fag du kan velge blant.

Vg2 i Lincoln College i England

Sørumsand vg skole samarbeider også med Lincoln College i Lincoln, England. Om du har fullført og bestått skoleåret, og ikke har nedsatt orden eller adferdskarakter, kan du søke om å få ta hele Vg2-skoleåret ved Lincoln College.

Oppholdet er finansiert via Statens Lånekasse for Utdanning, og godkjennes på lik linje som Vg2-året i Norge. Etter oppholdet ved Lincoln College starter du på Vg3.

Sørumsands tilbud innenfor studiespesialisering