Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Sørumsand vgs tilbyr språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Velger du å gå på studiespesialiserende Vg3 på Sørumsand videregående skole, må du like å jobbe med teoretiske fag. Du kan se frem til et år med store faglige utfordringer, både i og på tvers av fag.

I et åpent og inkluderende miljø vil du bli tett fulgt opp av engasjerte faglærere, som vektlegger grundige og hurtige tilbakemeldinger på arbeider tilpasset den enkelte elevs nivå. Alle som går på studiespesialiserende hos oss skal oppleve at de blir motivert til og nå sitt høyeste faglige potensial, og blir forberedt til videre studier innenfor høyskoler og universitet.

Følger man språk-, samfunnsfag- og økonomilinjen, oppnår man generell studiekompetanse og mulighet til å søke de fleste studier innenfor kommunikasjon, språk og litteratur.

Valgfrie programfag innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi

(du kan velg ett av disse i stedet for et realfag)

  • Sosiologi
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Psykologi 2
  • Samfunnsfaglig engelsk
  • Rettslære 2

Valgfrie programfag innenfor realfag

(du kan velg ett av disse i stedet for et av fagene innenfor språk, samfunnsfag og økonomi)

  • Fysikk 2
  • Kjemi 2
  • Teknologi og forskningslære 2