Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Språk, samfunnsfag og økonomifordypningen passer for deg som er interessert i andre språk og kulturer, demokratibyggende virksomhet og i samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder.

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 på Sørumsand

På Sørumsand integreres samfunnsfaglige problemstillinger på tvers av fagene, og det jobbes prosjektbasert. I forbindelse med skolens innsamlingsaksjon Siteki brukes kompetansemål i forskjellige fag for å jobbe med bakgrunn- og målsetningen bak aksjonen.

Sørumsand er også en UNESCO-skole. UNESCO-skolene i Norge er skoler som har satset spesielt på internasjonalisert undervisning, og som bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for egeninitierte prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt.

Fremmedspråk på Sørumsand

På Sørumsand kan du velge mellom fremmedspråkene tysk, spansk og fransk, nivå I eller II. Avhengig av språk du valgte på ungdomsskolen, vil undervisningen i fremmedspråk avsluttes på Vg2 eller på Vg3. Språk er en viktig døråpner, og gode språkferdigheter er viktig uansett hvilken utdanning og yrke du velger senere.

For å sikre at språkkunnskapen og den kulturelle forståelsen blir best mulig, reiser alle Vg2-elever på utveksling i en uke enten til Tyskland, Spania eller Frankrike. Elever ved våre samarbeidsskoler i de ulike landene er utplassert en uke ved Sørumsand i løpet av skoleåret. Fra skoleåret 2015/16 tilbyr vi også fransk som fremmedspråk, og vi er i gang med å innlede samarbeid også med en fransk skole for utplassering.

Denne utvekslingen gjelder enten du velger realfag- eller språk, samfunnsfag eller økonomifordypning.

Programfag på språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

På Vg2 skal du velge minst 2 valgfrie programfag fra den fordypningsretningen du velger deg. Det er mulig å inkludere fag fra den andre fordypningsretning også, men minst 2 av dem må være fra listen under dersom du velger fordypning i språk, samfunnsfag og økonomi.

På Sørumsand kan du velge mellom følgende fag:

  • Psykologi 1
  • Rettslære 1
  • Internasjonal engelsk
  • Sosiologi
  • Samfunnsgeografi
  • Markedsføring og ledelse
  • Entreprenørskap
  • Lyd
  • Bilde

Muligheter etter språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Etter fullført og bestått Vg2 kan du søke om å få fortsette på Vg3. Her fortsetter du med den fordypningsretningen du allerede har påbegynt. Du må velge fordypning innenfor minst 2 av de fagene du valgte på Vg2 slik at du får full fordypning. Du har også mulighet til å velge fag fra realfagssiden.

Dersom du har hatt språk på ungdomsskolen vil obligatorisk fremmedspråk nå være avsluttet, men det er fremdeles mulig å velge programfag i språk.

Sørumsands tilbud innenfor studiespesialisering