Realfag Vg3

Sørumsand tilbyr Vg3 studiespesialisering innenfor realfag

Velger du å gå på studiespesialiserende Vg3 på Sørumsand videregående skole, må du like å jobbe med teoretiske fag. Du kan se frem til et år med store faglige utfordringer, både i og på tvers av fag.

I et åpent og inkluderende miljø vil du bli tett fulgt opp av engasjerte faglærere, som vektlegger grundige og hurtige tilbakemeldinger på arbeider tilpasset den enkelte elevs nivå. Alle som går på studiespesialiserende hos oss skal oppleve at de blir motivert til og nå sitt høyeste faglige potensial, og blir forberedt til videre studier innenfor høyskoler og universitet.

Realfagslinjen gir spesiell studiekompetanse og mulighet til å søke opptak ved medisin og naturvitenskaplige emner.

Valgfrie programfag Realfag

  • Fysikk 2
  • Kjemi 2
  • Teknologi og forskningslære 2

Valgfrie programfag Språk, samfunnsfag og økonomi

(du kan velg ett av disse i stedet for et realfag)

  • Sosiologi
  • Psykologi 2
  • Samfunnsfaglig engelsk
  • Rettslære 2