Realfag Vg2

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse, og mulighet til å oppnå spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og andre realfag. Det gir grunnlag for å søke forskjellige studier ved høyskole og universiteter, for eksempel medisin, og innen naturvitenskaplige og teknologiske fag.

Realfag Vg2 på Sørumsand

Realfagsfordypningen passer for deg som er interessert i matematikk og naturvitenskapelige arbeidsmetoder. Sørumsand legger ned betydelige ressurser i sin realfagssatsning.

For å stimulere til økt realfagsinteresse har skolen inngått et samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm og deres medlemsbedrifter, hvor du som elev vil få en god kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap og et innblikk i praktisk bruk av realfagene.

I realfagene samarbeides det også med rollemodell.no hvor rollemodellene kommer fra lokale bedrifter med ansatte som har realfagsutdanninger. Enkelte videre studier, som ingeniør eller medisin, krever dessuten realfagsfordypning vedopptak.

Fremmedspråk på Sørumsand

På Sørumsand kan du velge mellom fremmedspråkene tysk, spansk og fransk, nivå I eller II. Avhengig av språk du valgte på ungdomsskolen, vil undervisningen i fremmedspråk avsluttes på Vg2 eller på Vg3. Språk er en viktig døråpner, og gode språkferdigheter er viktig uansett hvilken utdanning og yrke du velger senere.

For å sikre at språkkunnskapen og den kulturelle forståelsen blir best mulig, reiser alle Vg2-elever på utveksling i en uke enten til Tyskland, Spania eller Frankrike. Elever ved våre samarbeidsskoler i de ulike landene er utplassert en uke ved Sørumsand i løpet av skoleåret. Fra skoleåret 2015/16 tilbyr vi også fransk som fremmedspråk, og vi er i gang med å innlede samarbeid også med en fransk skole for utplassering.

Denne utvekslingen gjelder enten du velger realfag- eller språk, samfunnsfag eller økonomifordypning.

Valgfrie programfag

På Vg2 skal du velge minst 2 valgfrie programfag fra den fordypningsretningen du velger deg. Det er mulig å inkludere fag fra den andre fordypningsretning også, men minst 2 av dem må være fra listen under dersom du velger fordypning i realfag.

På Sørumsand kan du velge mellom følgende fag (det tas forbehold om tilstrekkelig antall elever og pedagogiske hensyn for igangsettelse av fagene):

  • Matematikk S1
  • Matematikk R1
  • Fysikk 1
  • Kjemi 1
  • Biologi 1
  • Teknologi og Forskningslære 1

Teknologi og forskningslære

Teknologi og forskning er en del av vår kulturbakgrunn og utgjør et grunnlag for vår levestandard. Den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen er omfattende, og det skjer stadig teknologiske nyvinninger. Teknologi og forskningslære representerer to ulike kunnskapsområder, men er likevel knyttet sammen. Programfaget skal bidra til å vise at samspillet mellom disse områdene kan skape en arena for kreativitet og innovasjon.

På Sørumsand videregående skole får du som elev på Teknologi og Forskningslære muligheten til å jobbe praktisk med ulike prosjekter. Vi på Sørumsand jobber og deltar på blant annet disse prosjektene:

  • Lego Mindstorm - Space Challenge
  • Petrochallenge – nasjonal konkurranse om datasimulering av leting/boring etter olje
  • CANSAT – bygge brusbokssatellitter og raketter
  • Vindenergi – bygge vindmøller

Sørumsand videregående er medlem av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Gjennom dette samarbeidet vil du som elev vil bli utplassert og kunne følge en forsker eller en ingeniør i en bedrift eller institusjon gjennom en hel dag.

En gang i måneden kommer også en forsker/ingeniør på besøk til skolen og forteller om hvordan er det er å jobbe i teknologisk kunnskapsbedrift og hva som er siste nytt i sitt felt.

Muligheter etter realfag Vg2

Etter fullført og bestått Vg1 kan du søke om å fortsette på Vg2. Her må du velge hvilket område du vil fordype deg innenfor, enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Hvilken retning du velger vil ha betydning for hvilke fag du kan velge blant.

Sørumsand vg skole samarbeider også med Lincoln College i Lincoln, England. Om du har fullført og bestått skoleåret, og ikke har nedsatt orden eller adferdskarakter, kan du søke om å få ta hele Vg2-skoleåret ved Lincoln College. Oppholdet er finansiert via Statens Lånekasse for Utdanning, og godkjennes på lik linje som Vg2-året i Norge. Etter oppholdet ved Lincoln College starter du på Vg3.

Etter fullført og bestått Vg2 kan du søke om å få fortsette på Vg3. Her fortsetter du med den fordypningsretningen du allerede har påbegynt, og må velge minst 2 av de samme realfagene du valgte på Vg2 slik at du får full fordypning. Du har også mulighet til å velge fag fra språk-samfunnsfag og økonomi siden. Dersom du har hatt språk på ungdomsskolen vil obligatorisk fremmedspråk nå være avsluttet, men det er fremdeles mulig å velge programfag i språk.

Sørumsands tilbud innenfor studiespesialisering