Studiespesialisering

Studiespesialisering gir grunnlag for videre studier ved høyskoler og universiteter. Du som velger studiespesialisering bør like å arbeide med teoretiske fag.

Studiespesialisering på Sørumsand

På Sørumsand kan du velge mellom fremmedspråkene tysk, spansk og fransk, nivå I eller II. Avhengig av språk du valgte på ungdomsskolen, vil undervisningen i fremmedspråk avsluttes på vg2 eller på vg3. Språk er en viktig døråpner, og gode språkferdigheter er viktig uansett hvilken utdanning og yrke du velger senere.

For å sikre at språkkunnskapen og den kulturelle forståelsen blir best mulig, reiser alle Vg2-elever på utveksling i en uke enten til Tyskland, Spania eller Frankrike. Elever ved våre samarbeidsskoler i Tyskland, Spania og Frankrike er utplassert en uke ved Sørumsand i løpet av skoleåret. Denne utvekslingen gjelder enten du velger realfag- eller språk, samfunnsfag og økonomifordypning. 

Muligheter etter studiespesialisering

Etter tre år på studiespesialisering oppnår du studiekompetanse. Programområde realfag gir generell studiekompetanse. Du kan også oppnå spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og andre realfag. Programområde språk, samfunnsfag og økonomi gir deg generell studiekompetanse.

Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag. Du kan undersøke dette nærmere.

Les mer om opptakskrav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Sørumsands tilbud innenfor studiespesialisering