Studiespesialisering

Studiespesialisering gir grunnlag for videre studier ved høyskoler og universiteter. Du som velger studiespesialisering bør like å arbeide med teoretiske fag.

Studiespesialisering på Sørumsand

Dersom du hadde et av fremmedspråkene tysk, spansk eller fransk på ungdomsskolen kan du fortsette med dette språket på Sørumsand videregående skole. Dersom du vil bytte fremmedspråk, eller ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, kan du velge fransk eller tysk.  

Dersom du har hatt fremmedpråk på ungdomsskolen avsluttes det på vg2, dersom du ikke har hatt det avsluttes det på vg3. 

For å sikre at språkkunnskapen og den kulturelle forståelsen blir best mulig, reiser alle Vg2-elever på utveksling i en uke enten til Tyskland, Spania eller Frankrike. Elever ved våre samarbeidsskoler i Tyskland, Spania og Frankrike er utplassert en uke ved Sørumsand i løpet av skoleåret. Denne utvekslingen gjelder enten du velger realfag- eller språk, samfunnsfag og økonomifordypning. 

  • Utvekslingsskole i Tyskland er Descartes Gymnasium
  • Utvekslingsskole i Spania er IES de Cascheiras
  • Utvekslingsskole i Frankrike jobbes det med og blir klar innen det er tid for utveksling

Muligheter etter studiespesialisering

Etter tre år på studiespesialisering oppnår du studiekompetanse. Programområde realfag gir generell studiekompetanse. Du kan også oppnå spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og andre realfag. Programområde språk, samfunnsfag og økonomi gir deg generell studiekompetanse.

Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag. Du kan undersøke dette nærmere.

Les mer om opptakskrav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Sørumsands tilbud innenfor studiespesialisering