Industriteknologi Vg2

Programområdet industriteknologi legger grunnlag for yrker innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Opplæringen skal gi kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje samt drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr.

Industriteknologi Vg2 på Sørumsand

I programfagene skjer mye av opplæringen på verksted der du får du opplæring i klasse på 15 elever. I enkelte fellesfag - norsk, engelsk samfunnsfag og kroppsøving - gis opplæringen i større grupper.

I programfagene veksler undervisningen mellom teori og praktiske øvelser. Du får også praksis i bedrift i løpet av skoleåret.

Muligheter etter Industriteknologi Vg2

Fag du kan utdanne deg i etter Industriteknologi Vg2 er blant annet CNC-operatør, industrimekaniker, finmekaniker. Se alle mulighetene på vilbli.no 

Sørumsands tilbud på TIP