Elektrofag

Når du velger elektroutdanning får du mange ulike muligheter for å gå videre i yrkeslivet. Grunnutdanningen er 2 år i skole, deretter 2 - 2½ års læretid i bedrift avhengig av lærefag. Læretiden er egentlig utdanning med lønn. Etter fullført læretid får du fagbrev, sikker jobb og god lønn.

Elektrofag på Sørumsand

Elektrofag på Sørumsand legger vekt på mye praktisk arbeid. Vi har store lyse verksteder og mye utstyr. Teorien i programfagene henger sammen med det praktiske arbeidet. Da er det lettere å forstå sammenhengene.

Elektrofag i internasjonalt prosjekt med Tyskland

Elektrofag på Sørumsand har internajonalt samarbeid med Handwerkskammer Lübeck i Tyskland gjennom Gjør det!-programmet. 4 elever fra elektrofag pleier hvert år å være på et 2-ukers opphold i en tysk elektrobedrift, og elever fra Tyskland kommer til Norge på tilsvarende besøk.

Muligheter etter elektrofag

Mange velger etter hvert å videreutdanne seg, for eksempel til ingeniør, men vi anbefaler alle å ta et fagbrev først. Da får du en blanding av praktisk og teoretisk kompetanse som mange bedrifter etterspør.

Sørumsands tilbud i elektrofag

 

Kontaktperson

Per Kåre Grahn

Ass. rektor og studieleder yrkesfag

E-post Per.Kare.Grahn@sorumsand.vgs.no

Tlf: 92843623