Sørumsand videregående skole, den gamle skolen speiler seg i den nye

Utdanningsprogram