Visjon og verdier

Sørumsand videregående skoles visjon er 'Vi får det til'. Verdiene er 'Utfordrende, inkluderende, stolt'.

Visjon og verdier

Sørumsand videregående skoles visjon er 'Vi får det til'. Verdiene er 'Utfordrende, inkluderende, stolt'.

Utfordrende

  • Vi setter høye krav til oss selv
  • Vi krever mye av andre
  • Vi oppnår gode resultater

Inkluderende

  • Vi respekterer hverandres meninger
  • Vi gjør det som er besluttet
  • Vi oppnår resultater gjennom samarbeid

Stolt

  • Vi er stolte av skolen vår
  • Vi trives sammen
  • Vi er profesjonelle

Tettere på

Skolen ønsker å være «Tettere på» hver enkelt elev på en konstruktiv og hjelpende måte. Skolen tilstreber å sette klare grenser og å praktisere lik og rettferdig oppfølging av alle elever.

Skolen skal preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Gode arbeidsvaner, god orden og et godt og læringsfremmende skolemiljø skal fremmes.

Utdrag fra den generelle den av læreplanen

Følgende avsnitt legger grunnlag for opplæringen på Sørumsand videregående skole:

«Opplæringens mål er å ruste elevene til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens arbeidsliv og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. Opplæringen skal venne elevene til å ta ansvar – til å vurdere virkningene for egne handlinger og å bedømme dem med etisk bevissthet»