Pedagogisk profil

Sørumsand videregående skole har utviklet "Tettere på", et opplegg for tettere oppfølging av hver enkelt elev. Hensikten er at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat.

Sørumsand videregående skoles målsetting

 • Elever fullfører og består i alle fag
 • Minske frafallet
 • Gjøre det som er besluttet

Skolen har tro på at tett og positiv elevoppfølging vil hjelpe elevene til å få mest mulig ut av sin skolegang. Vi ønsker derfor å være "tettere på" hver enkelt elev på en konstruktiv og hjelpende måte.

Forutsetninger for å oppnå skolens målsetting

 • felles holdninger og gjør det som er besluttet
 • følge gjedende rutiner
 • ensartet konsekvensoppfølging

i forhold til:

 • fravær
 • utvalgte punkter i ordensreglementet
 • informasjonsinnhenting og kartlegging
 • samarbeid med foresatte
 • systematikk i oppfølgingen
 • alternative opplæringsløp