Realfagsatsing

Stimulere til økt realfagsinteresse

For å stimulere til økt realfagsinteresse har skolen inngått et samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm og deres medlemsbedrifter.  Gjennom dette vil du som elev vil få en god kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap og et innblikk i praktisk bruk av realfagene.

I realfagene samarbeides det også med rollemodell.no hvor rollemodellene kommer fra lokale bedrifter med ansatte som har realfagsutdanninger. 

Teknologi og forskningslære

Et av skolens programfag er teknologi og forskningslære.

Teknologi og forskning er en del av vår kulturbakgrunn og utgjør et grunnlag for vår levestandard. Den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen er omfattende, og det skjer stadig teknologiske nyvinninger. Teknologi og forskningslære representerer to ulike kunnskapsområder, men er likevel knyttet sammen. Programfaget skal bidra til å vise at samspillet mellom disse områdene kan skape en arena for kreativitet og innovasjon.

På Sørumsand videregående skole får du som elev i faget Teknologi og Forskningslære muligheten til å jobbe praktisk med ulike prosjekter. Vi på Sørumsand jobber med og deltar blant annet i disse prosjektene:

  • Lego Mindstorm - Space Challenge
  • Petrochallenge – nasjonal konkurranse om datasimulering av leting/boring etter olje
  • CANSAT – bygge brusbokssatellitter og raketter
  • Vindenergi – bygge vindmøller

Gjennom samarbeidet med Kunnskapsbyen Lillestrøm vil du som elev vil bli utplassert og kunne følge en forsker eller en ingeniør i en bedrift eller institusjon gjennom en hel dag.

En gang i måneden kommer også en forsker/ingeniør på besøk til skolen og forteller om hvordan er det er å jobbe i teknologisk kunnskapsbedrift og hva som er siste nytt i sitt felt.