Fullført og bestått

Sørumsand videregående skole har tro på at tett og positiv oppfølging vil hjelpe elevene til å få mest mulig ut av sin skolegang.

Skolens mål

  • 0,5 poeng positiv karakterutvikling
  • 84,5 fullfører og består
  • 95 % tilstedeværelse
  • 0 Nulltoleranse for mobbing.