Rektor og ledelse

Kjell Hermann

Rektor

Rektor er skolens øverste leder, og har overordnet ansvar for alle pedagogiske og administrative områder.

Per Grahn

Assisterende rektor og studieleder for yrkesfag.
 
Assisterende rektor er rektors stedfortreder og er leder for pedagogiske støtteoppgaver. Studieleder for utdanningsprogrammene elektrofag, teknikk og industriell produksjon og Vg2 transport og logistikk og restaurant- og matfag.

Trude Andersen

Administrasjonsleder

Administrasjonsleder har ansvar for økonomi, lønn, personalområdet og arkiv. Er også ansvarlig for alt ikke-pedagogisk personale

Margrethe Espeland

Studieleder tilrettelagt opplæring og innføringsklasser

Studieleder for tilrettelagt opplæring og innføringsklasser

 

Marianne Isaksen Øvergård

Studieleder medier og kommunikasjon og rådgiver

Studieleder for utdanningsprogram medier og kommunikasjon og ansvarlig for skolens satsing innenfor entreprenørskap.

Anne Kari Taraldrud

Leder for pedagogiske støtteoppgaver

Opplæringsleder har ansvar for inntak og eksamen. Følger opp skolens pedagogiske mål og satingsområder.

 

Anne Tronvoll

Studieleder studiespesialisering

Studieleder for utdanningsprogram studiespesialisering og 3. påbygging.  Ansvarlig for skolens satsing på internasjonalisering.

 

Sissel Christensen

Leder for elevtjenesten og rådgiver

Leder for elevtjenesten  følger opp og koordinerer skolens rådgivings- og helsetjenster, og er sosialpedagogisk rådgiver.

Kontaktpersoner

lynxfoto.weebly.com

Kjell Hermann

Rektor

E-post kjell.hermann@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867603 / 917 87 812

Per Grahn

Assisterende rektor og studieleder for yrkesfag

E-post Per.Grahn@sorumsand.vgs.no

Anne Kari Taraldrud

Leder pedagogisk støtte

Eksamensansvarlig og inntaksleder

E-post Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867607

lynxfoto.weebly.com

Trude Andersen

Administrasjonsleder

E-post Trude.Andersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867609 / 900 84 531

lynxfoto.weebly.com

Anne Haugen Tronvoll

Studieleder studiespesialisering

E-post anne.haugen.tronvoll@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 915 51 073

lynxfoto.weebly.com

Margrethe W Espeland

Studieleder for alternativ opplæring, tilrettelagt opplæring og innføringsklassene

E-post Margrethe.W.Espeland@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867709 / 909 69 889

lynxfoto.weebly.com

Marianne Isaksen Øvergård

Studieleder medier og kommunikasjon.

E-post marianne.isaksen.overgard@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867612

lynxfoto.weebly.com

Sissel R. Christensen

Leder av elevtjenesten. Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Sissel.R.Christensen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 951 73 649