Rektor og ledelse

Kjell Hermann

Rektor

Rektor er skolens øverste leder, og har overordnet ansvar for alle pedagogiske og administrative områder.

Per Grahn

Assisterende rektor og studieleder for yrkesfag.
 
Assisterende rektor er rektors stedfortreder og er leder for pedagogiske støtteoppgaver. Studieleder for utdanningsprogrammene elektrofag, teknikk og industriell produksjon og Vg2 transport og logistikk og restaurant- og matfag.

Trude Andersen

Administrasjonsleder

Administrasjonsleder har ansvar for økonomi, lønn, personalområdet og arkiv. Er også ansvarlig for alt ikke-pedagogisk personale

Margrethe Espeland

Studieleder tilrettelagt opplæring og innføringsklasser

Studieleder for tilrettelagt opplæring og innføringsklasser 

Anne Kari Taraldrud

Leder for pedagogiske støtteoppgaver

Opplæringsleder har ansvar for inntak og eksamen. Følger opp skolens pedagogiske mål og satingsområder.

 

Anne Haugen Tronvoll

Studieleder studieforberedende

Studieleder for utdanningsprogram studiespesialisering, medier- og kommunikasjon og 3. påbygging.  Ansvarlig for skolens satsing på internasjonalisering.

 

Sissel Christensen

Leder for elevtjenesten og rådgiver

Leder for elevtjenesten  følger opp og koordinerer skolens rådgivings- og helsetjenster, og er sosialpedagogisk rådgiver.

Kontaktpersoner

lynxfoto.weebly.com

Kjell Hermann

Rektor

E-post kjell.hermann@sorumsand.vgs.no

Tlf: 91787812

Per Kåre Grahn

Ass. rektor og studieleder yrkesfag

E-post Per.Kare.Grahn@sorumsand.vgs.no

Tlf: 92843623

Trude Andersen

E-post trude.andersen@sorumsand.vgs.no

lynxfoto.weebly.com

Margrethe Westbye Espeland

Studieleder Tilrettelagt opplæring og innføringsklasser

E-post Margrethe.Westbye.Espeland@sorumsand.vgs.no

Anne Kari Taraldrud

Eksamensansvarlig, VIS-administrator og inntaksansvarlig

E-post Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 92261285

lynxfoto.weebly.com

Sissel Karin Rakvåg Christensen

Leder av elevtjenesten. Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Sissel.Karin.Rakvag.Christensen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 95173649