Skolens råd og utvalg

Skoleutvalg

Skoleutvalget skal vedta overordnede prinsipper og rammer i saker som gjelder skolens overordnede utvikling, skolens rolle i lokalsamfunnet og skolens internasjonale samarbeid og kontakt.

Skoleutvalget består av:

  • 2 folkevalgte medlemmer og varamedlemmer oppnevnt av fylkestinget for en periode på 4 år
  • 2 medlemmer og varamedlemmer fra ledelsen på skolen, hvorav rektor er den ene. Den øvrige oppnevnes av rektor for en periode på 4 år
  • 2 medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av de ansatte for en periode på 2 år
  • 2 medlemmer og varamedlemmer fra elevene oppnevnes av elevrådet for en periode på 1 år

Skoleutvalget har møter 4 ganger pr. år

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget ved skolen er et rådgivende organ i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget har ikke beslutningsmyndighet. Elevene utgjør flertallet i skolemiljøutvalget.

Skolemiljøutvalget har møter 4 ganger pr. år

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU er sammensatt av medlemmer fra arbeidsgiversiden og medlemmer fra arbeidstakersiden, alle med personlige varamedlemmer.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har møter 4 ganger pr. år.

Elevråd

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og dets fremste oppgave er å styrke elevenes innflytelse på læringsmiljøet ved skolen.