Organisasjonskart

Skolen er organisert med et pedagogisk lederteam som leder de pedagogiske oppgavene, og et administrativt lederteam som leder de administrative oppgavene.

Rektor leder pedagogisk lederteam

Pedagogisk lederteam består i tillegg til rektor av:

  • Opplæringsleder
  • Studieleder for Tilrettelagt opplæring og Restaurant- og matfag
  • Studieleder for Medier og kommunikasjon
  • Studieleder for Elektrofag. Teknikk og industriell produksjon og Service og samferdsel
  • Studieleder for Studiespesialisering
  • Studieleder for Påbygging til generell studiekompetanse, 3. MK, fellesfag på alle yrkesfaglige programområder og innføringsklasse for minoritetsspråklige.

Assisterende rektor leder adminsitrativt lederteam

Administrativt lederteam består i tillegg til assisterende rektor av

  • Personalleder
  • Info- og serviceleder