Lokaler og beliggenhet

Sørumsand videregående holder til i moderne lokaler. Skolen ligger i 2 minutters gangavstand fra Sørumsand stasjon.

Lokaler

Sørumsand videregående skole flyttet inn i nytt skolebygg i februar 2003. Når nybygget sto ferdig startet rehablilitering av de gamle skolebygningene fra 1929. Gamlebygget var ferdig rehabilitert og ble tatt i bruk igjen høsten 2004.

Det nye skolebygget er tegnet av arkitekt Terje Grønmo.

Beliggenhet

De fleste som er elever på Sørumsand bor i nærområdet eller kommer til Sørumsand stasjon med offentlig kommunikasjon. Både tog og busser stopper på Sørumsand stasjon. Fra stasjonen tar det 2 minutter å gå til skolen. 

Skolen ligger i et parkområde nær Glomma. Det er også en ballbinge på området.