Skolens historie

Skolens historie går tilbake til 1929 - da ble Romerike ungdomsskole grunnlagt. 80 elever startet på allmennteoretisk linje, snekkerlinje eller husstellinje. Litt andre forhold enn i våre dager med elevtall på nærmere 600.

Romerike ungdomsskole

I 1929 ble Romerike ungdomsskole grunnlagt med allmennteoretisk linje, snekkerlinje og husstellinje. På grunn av lav søkning til den allmennteoretiske linjen vedtok fylkestinget i 1949 å legge ned linjen. Skolen fortsatte som husstell- og yrkesskole. Eli Bentsen fra Mysen ble bestyrerinne, noe hun var i 26 år.

Romerike husmorskole

Fra 1952 het skolen  Akershus fylkes husmorskolekurs, Sørumsand.  "Kurs" ble etterhvert sløyfet, men navnet ble nå svært likt et annet tilbud i Akershus, Akershus fylkes husmorskole, Eidsvoll. Fra 1961 fikk skolen på Sørumsand navnet Romerike husmorskole

Akershus fylkes husflidsskole

Yrkesskolenemda ønsket et bredere tilbud på Sørumsand, og i 1956 ble det startet undervisning i husflid på Sørumsand. Laura Tonberg ble leder for Akershus husflidsskole. Hun kom fra Romerike folkehøgskole der hun hadde undervist i tekstilforming, gymnastikk og sang.

Jentoft videregående skole

De to skolene Romerike husmorskole og Akershus fylkes husflidsskole var selvstendige skoler som holdt til i samme skoleanlegg fram til 1978. Eli Bentsen var hele tiden leder av husmorskolen, mens Laura Tonberg ble avløst av Ellen Jørstad hansen i 1967. Da Eli Bentsen gikk av i 1978 ble skolene slått sammen under navnet Jentoft videregående skole med Ellen Jørstad Hansen som leder.

Arbeid - produksjon - opplæring (APO)

Arbeid - produksjon - opplæring (APO) startet i ungdomsskolen i Sørum kommune i 1981. APO-tilbudet var en videreføring av spesialklasser, men skulle ha større fleksibilitet, og skulle la elevene samarbeide mer med næringslivet.

APO-skolens mål var å påvirke ungdommens totale livssituasjon slik at de som voksne skulle klare seg godt i forhold til yrkesvalg, arbeid og økonomi.

Opplæringen var prosjektorientert. I produskjonsdelen av opplæringen drev APO baker og offset-trykkeri.

I 1988 overtok Akershus fylkeskommune prosjektet, og APO ble en del av Jentoft videregående skole. Initiativtaker og drivkraft Kjell Hermann ble med over i fylket.

Sørumsand videregåendes skole 

På midten av 80-tallet skiftet Jentoft videregående skole navn til Sørumsand videregående skoler. Deler av skolens virksomhet foregikk i leide lokaler da det etterhvert hadde blitt for trangt i de ordinære skolebygningene.

I 1987 overtok Asbjørn Strømsnes som rektor, og ble i 1988 etterfulgt av Anne Marie Ramstad som var rektor frem til Kjell Hermann overtok som rektor i 1996.

I 1999 ble det vedtatt å bygge ut Sørumsand videregående skole. Utbyggingen skulle gi en økning i elevtall fra 250 til 550 elevplasser.

I 2003 sto nytt skolebygg for Sørumsand videregående skole ferdig. Den gamle bygningsmassen ble rehabilitert året etter, og i stedet for å bli revet som også  var et forslag, ble bygningene pusset opp utvendig og fullstendig rehabilitert og bygget om innvendig, og er i dag klasserom, kontorer og spesialrom.

Kongebesøk i 2003 

Rett etter skolestart i 2003 hadde skolen besøk av HKM kong Harald som var på offisielt besøk i Sørum. HKM kong Harald fikk omvisning på Sørumsand videregående skole, og spiste lunch som var tilberedt og servert av skolens elever.