Parkering

Det kan ikke parkeres på skolens område uten spesiell tillatelse.

Skolen disponerer parkeringsplasser i Vestbyvegen med innkjøring fra Skrivervegen (fra rundkjøringen ved jernbaneundergangen på Sørumsand).

Gangavstand til skolen: 2-3 minutter, tegnet inn med svart strek, se kartet under.

Kart over Sørumsand_Parkering