Kontakt

Sørumsand videregående skole

Telefon
63 86 76 00   

Faks
63 86 76 01

E-post
post@sorumsand.vgs.no

Besøksadresse
Skrivervegen 23, 1920 Sørumsand

Postadresse
Postboks 73, 1921 Sørumsand

Organisasjonsnr.
874 587 842

Rektor
Kjell Hermann

Viktige telefoner

Brann, ulykker og akutt forurensning
110

Politi
112

Ambulanse
113

Akershus fylkeskommune
22 05 50 00

Sørum kommune
63 86 90 00