Vg2 i Storbritannia, studiespesialisering

Sørumsand har en klasse Vg2 studiespesialisering i Lincoln i England. Tilbudet kan søkes av alle elever i Akershus fylkeskommune som går eller har gått Vg1 studiespesialisering. For spørsmål om Lincoln kan man kontakte elisabeth.eikli@sorumsand.vgs.no eller chad.chapman@sorumsand.vgs.no

Likeverdige eller mer omfattende faglig innhold enn norsk læreplan

Lincoln College i Lincolnshire tilbyr en rekke fag, opp mot britisk A-level nivå, både normale og såkalte advanced courses. Sett opp imot kompetansemålene i fellesfagene, og i programfagene på vg2, vil de norske elevene kunne tilbys fag hvor innholdet i faget er likeverdig eller mer omfattende.

Integreres i ordinære klasser

Elevene vil integreres i ordinære klasser ved Lincoln College, og ta eksamen i fagene før hjemreise på lik linje med engelske studenter. De norske elevene vil få undervisning i fellesfagene historie, språk (tysk, spansk eller fransk, både nivå 1 og 2) og matematikk.

Programfag

Ved valg av programfag kan elevene velge realfag og/eller språk, samfunnsfag og økonomi, og dessuten velge fag som kan bygges videre på i Vg3, og dermed sikre full faglig fordypning. Lincoln College og Sørumsand vgs har derfor kvalitetssikret opplæringen opp mot kompetansemålene.

Realfag

  • matematikk
  • fysikk
  • kjemi
  • biologi

Språk, samfunnsfag og økonomi

  • psykologi
  • sosiologi
  • engelsk
  • rettslære
  • økonomifag
  • samfunnsgeografi

Fag tatt ved Lincoln College blir godkjent ved hjemkomst

Fagene som elevene velger vil bli godkjent ved hjemkomst, men vil ikke komme på vitnemålet med tallkarakter. Elevene vil få diplom med resultater fra Lincoln College og det vil være mulig for elevene å fortsette med alle valgte programfag på vg3. Med andre ord vil elevene få et fullverdig tilbud og være godt forberedt til å fortsette utdanningsløpet på vg3.

Sosial og personlig oppfølging

Elevene vil følges både til og fra Lincoln College av lærere fra Sørumsand vgs. Det vil være en lærer med kontaktlæreransvar for klassen i Norge som vil følge opp elevene både gjennom mail, og elevsamtaler via Skype.

Alle elever får en personlig tutor ved Lincoln College som følger med i den faglige utviklingen, og som passer på at elevene har det bra på skolen og i vertsfamilien.

Elevene vil innkvarteres i vertsfamilier for på den måten å få et godt innblikk i engelsk språk og kultur.

Finansiering

Ved Lincoln College må du betale skolepenger. Du får dekket 85% av disse fra Lånekassa. I tillegg får du reisestipend, utstyrsstipend og bostipend. Du betaler 125 pund i uka til vertsfamilien, dette inkluderer frokost og middag.

Avhengig av valutakurs for britiske pund vil vi anslå at du må regne med en egenandel for dette skoleåret på ca. kr. 20 000.

 

Kontaktpersoner

lynxfoto.weebly.com

Elisabeth Eikli

Lærer

E-post Elisabeth.Eikli@sorumsand.vgs.no

lynxfoto.weebly.com

Chad Edward Chapman

Lærer

E-post Chad.Edward.Chapman@sorumsand.vgs.no