Vg2 i Sør-Afrika, studiespesialisering

Som elev på Sørumsand videregående skole kan du ta halve Vg2 studiespesialisering ved Helderberg International School i Sør-Afrika.

Følger det engelske skolesystemet 

Elevene blir elever ved Helderberg international School som er et privat college. Skolen følger det engelske skolesystemet, og all undervisning foregår på engelsk. Skolen har nå ca. 50 elever på videregående nivå, og har omtrent det samme eller høyere nivå på opplæringen som i Norge. Skolen har oppnådd svært gode akademiske resultater for sine elever ved internasjonale eksamener.

Elevene er integrert i ordinære klasser ved Helderberg International School, og følger undervisningen i de fagene som Helderberg kan tilby. I de fagene som Helderberg ikke tilbyr, foregår undervisningen som selvstudier og innleveringer via It’s Learning. I alle fag blir elevene fulgt opp av sine norske faglærere med innleveringer på It’s learning, både skriftlige og muntlige. Faglærer i Norge har fortsatt karakteransvaret, og gir elevene vurdering og tilbakemeldinger. Elevene vil returnere tilbake til Norge før trekkfageksamen, og vil avlegge eksamen ved Sørumsand vgs.

Elevene innkvarteres i familiene til de sør-afrikanske elevene og på denne måten få et godt innblikk i sør-afrikansk kultur.

Finansiering

Utplasseringen finansieres gjennom Statens lånekasse for utdanning. Det betyr at tilbudet er tilgjengelig for alle elever uavhengig av den enkelte elevs økonomiske situasjon.

Elevstatus og oppfølging ved Sørumsand vgs

Elevene vil starte sitt Vg2-løp ved Sørumsand vgs ved ordinær skolestart i august og følge vanlig undervisning fram til jul. Norskfaget vil periodelegges med 6 timer pr. uke i første semester, mens det i 2. semester vil ha 2 timer. Undervisningen vil da skje gjennom egenstudier og innleveringer via It’s learning. Også i alle andre fag vil elevene følges opp av sine norske faglærere med innleveringer på It’s learning, både skriftlige og muntlige. Faglærer i Norge vil fortsatt ha karakteransvaret og gi elevene vurdering og tilbakemeldinger. Elevene vil returnere tilbake til Norge før trekkfageksamen, og vil avlegge eksamen ved Sørumsand vgs.

Elevene vil starte sitt Vg2-løp ved Sørumsand vgs ved ordinær skolestart i august og følge vanlig undervisning fram til jul. I alle fag vil elevene følges opp av sine norske faglærere med innleveringer på It’s learning, både skriftlige og muntlige. Faglærer i Norge vil fortsatt ha karakteransvaret og gi elevene vurdering og tilbakemeldinger. Elevene vil returnere tilbake til Norge før trekkfageksamen, og vil avlegge eksamen ved Sørumsand vgs.

Sosial og personlig oppfølging

De norske elevene vil følges til Helderberg International School av lærer fra Sørumsand vgs. Lærer vil ved ankomst forvisse seg om at elevene kommer godt inn i skolens rutiner, og vil ha faglige møter med administrativ og pedagogisk stab ved Helderberg.

Alle elever får en personlig kontaktperson ved Helderberg som følger med i den faglige utviklingen, og som sikrer at eleven finner seg til rette ved skolen faglig og sosialt. Kontaktpersonen vil også følge opp elevene etter skoletid, og bistå elevene ved spørsmål eller eventuelle problemer.

Helderbergs hjemmeside

Helderbergs facebookside