Utveksling språk Vg2 Studiespesialisering

Sørumsand videregående skole har som mål at alle elever på Vg2 Studiespesialisering reiser på utveksling til Tyskland, Spania eller Frankrike.

Tysk, spansk og fransk

På Sørumsand kan elevene velge mellom fremmedspråkene tysk, spansk og fransk, nivå I eller II. Avhengig av valgt språk på ungdomsskolen, vil undervisningen i fremmedspråk avsluttes på Vg2 eller på Vg3. Språk er en viktig døråpner, og gode språkferdigheter er viktig uansett hvilken utdanning og yrke elevene velger senere.

Utveksling

For å sikre at språkkunnskapen og den kulturelle forståelsen blir best mulig, reiser alle Vg2-elever på utveksling i en uke enten til Tyskland, Spania eller Frankrike. Elever ved våre samarbeidsskoler i Tyskland, Spania og Frankrike er utplassert en uke ved Sørumsand i løpet av skoleåret. Denne utvekslingen gjelder enten du velger realfag- eller språk, samfunnsfag eller økonomifordypning.

Utvekslingsskolene

Tyskelevene reiser til Descartes Gymnasium som ligger i Neuburg auf Donau som ligger i nærheten av München. Elevene vil her få en kombinasjon av tyskopplæring med egen lærer, følge ordinær tysk undervisning, og praktisering av tysk språk i vertsfamilier og i sosiale sammenhenger.

Les mer om vår tyske samarbeidsskole

Spanskelevene reiser skoleåert 2019-20 til IES de Cascheiras som ligger i Santiago de Compostela. Elevene vil her få en kombinasjon av spanskopplæring med egen lærer, følge ordinær spansk undervisning, og praktisering av spansk språk i vertsfamilier og i sosiale sammenhenger.

Les mer om vår spanske samarbeidsskole

Franskelevene reiser til Lycée Marcel Rudloff som ligger i Strasbourgh. Elevene vil her få en kombinasjon av franskopplæring med egen lærer, følge ordinær franskundervisning, og praktisering av fransk språk i vertsfamilier og i sosiale sammenhenger.

Les mer om vår franske samarbeidsskole