Gjør det! i Tyskland for yrkesfag

Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon ved Sørumsand vgs deltar i et samarbeidsprosjekt med Handwerkskammer Lübeck gjennom EU-programmet Gjør det! Programmet har som mål å videreutvikle samarbeid innen fag- og yrkesrettet opplæring mellom Tyskland og Norge.

Utveksling

Hver år får norske elever fra Vg2 elenergi og Vg2 Teknikk og industriell produksjon mulighet til å reise til Lübeck i Tyskland. Her er de utplassert i tyske lærebedrifter. Samme skoleår kommer fire tyske elever å komme til Norge hvor de er sammen med skolens elever deler av oppholdet og også er utplassert i norske lærebedrifter.

Utvekslingen skjer mellom en norsk bedrift eller utdanningsinstitusjon og en tilsvarende tysk partner. Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD), og programoperatør er Senter for internajonalisering i utdanningen (SIU).

Samarbeid mellom Tyskland og Norge

Gjør det!-programmet har som mål å videreutvikle samarbeid innen fag- og yrkesrettet opplæring mellom Tyskland og Norge, fremme utdanningsmobilitet over landegrensene, få innsikt i arbeidslivet og kultur i et annet land, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland og Norge.