FN pluss-skole

Sørumsand videregående skole er en FN pluss-skole og samarbeider med FN-sambandet om å fremme kunnskap og innsikt om FN. 

Økt kunnskap om FN

FN-sambandet og Sørumsand videregående jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål ved å: 

  • Informere om FN og FNs arbeid
  • Skape interesse for, og debatt om FN og internasjonale spørsmål
  • Øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
  • Bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid

FN har som mål å arbeide for internasjonal fred og sikkerhet og å utvikle vennskapelige relasjoner. FN har også arbeidsområder innen internasjonal rett, utvikling, økonomisk utvikling, og menneskerettigheter.

Internasjonalt innehar FN en rolle som fredsskapende organisasjon.

I dag er det 193 land som er medlem i FN og som har undertegnet FN-pakten. FN-pakten er en internasjonal traktat som er reglene og prinsippene for styringen av FN. Den inneholder retningslinjer om rettigheter og plikter hvert av medlemslandene har.

Les mer om FN

FNs bærekraftmål

De nye bærekraftmålene ble vedtatt 3. august 2015. Dette er en svært viktig og omfattende sak.

Les om de nye bærekraftsmålene.

24.  oktober 2015 ble det feiret at det er 70 år siden FN ble opprettet. FN dagen feirer hvert år hva FN har oppnådd. I år er det spesielt på grunn av 70 år jubileet siden opprettelsen i 1945.