Elev-PC

Når du begynner på videregående skole må du selv skaffe deg en bærbar datamaskin til skolestart. Du velger selv om du vil bestille en datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler eller skaffe deg en datamaskin på annet vis.

Minstekrav til datamaskin

  • Maskinen må ha antivirusprogram
  • Maskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren
  • Maskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen It's learning

For den rimeligste PC-modellen betales det et beløp tilsvarende utstyrsstipendet (lav sats) i tre år. Dette er i tråd med gratisprinsippet i videregående skole.

Informasjon om PC-ordningen sendes ut til alle som skal bli elever som skal starte videregående opplæring i Akershus.

Programvare 

Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen. Du får også benytte annen spesialprogramvare i den tiden du er elev.

Hva slags datamaskin bør du velge?

Dersom du bestiller datamaskin gjennom fylkeskommunen (se www.akershus.no/elevpc) vil alle datamaskinene som tilbys kunne brukes. I noen fag vil det være fordel med en kraftigere PC eller Mac.

Medier og kommunikasjon: På Medier og kommunikasjon anbefales det at elevene har kraftig PC eller mac til bruk i programfagene.

Elektro: På Elektro anbefales det at elevene benytter PC, ikke mac. Grunnen til dette er at elevene i programfag benytter programvare som ikke støttes av mac.

Programvare for som ekstra støtte for lese- og skrivevansker støttes ikke av mac. Det anbefales at elever med behov for dette benytter PC.

Dersom elevens datamaskin ikke fungerer tilfredsstillende i disse fagene vil eleven henvises til utstyr som lånes ut i skoletiden.

Dersom du ønsker å anskaffe deg maskin på egenhånd må du gjerne rådføre dere med skolens IT-avdeling.

Kontaktperson

lynxfoto.weebly.com

Lars Rene Jøraas

IKT-konsulent

E-post Lars.Joraas@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867799