Sosialpedagogisk rådgivning

Sissel Christensen er skolens sosialpedagogiske rådgiver. Hun har kontor i elevtjenesten i 2. etasje i gamlebygget.

På Sørumsand vgs ønsker vi å se eleven som en helhet.
Skolen legger vekt på å gi god veiledning til elevene, både med tanke på videre studier- eller yrkesvalg og veiledning i forhold til skolehverdagen.

Med sosialpedagogisk rådgiver kan elever og foresatte samarbeide om det som har med elevens livssituasjon og skolehverdagen å gjøre.
Ta kontakt på tlf 63867619 eller pr e-post Sissel R. Christensen Sissel.R.Christensen@sorumsand.vgs.no

Eksempel på temaer vi kan snakke om/samarbeide om:

  • Har du det bra på skolen? Liker du deg? Har du det bra i klassen. Trenger du å snakke om ting som du tenker mye på og som bekymrer deg? Etc…
  • Skolen skal hjelpe deg med å finne deg til rette i opplæringen og hjelpe deg med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som han ha noe si for hvordan du greier å lære på skolen. Du kan blant annet få hjelp til å:
    • Kartlegge problemet og omfanget av det
    • Kartlegge hva skolen kan hjelpe til med, og om du trenger hjelp av andre instanser enn skolen
    • Finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse
  •  Eksempler på problemer kan være mistanke om lese- og skrivevansker, mistrivsel i klassen, stort fravær, manglende motivasjon, problemer med fagene, personlig sykdom, sykdom i familien, problemer hjemme o.l
  • Alle i personalet på skolen skal møte deg med respekt i forhold til disse problemene. Personlig veileder, studieleder og rådgivere er de nærmeste å kontakte. Helsesykepleier, psykologisk sykepleier og miljøarbeidere kan også hjelpe deg.

Rådgiver har taushetsplikt.

Kontaktperson

lynxfoto.weebly.com

Sissel Christensen

Leder av elevtjenesten. Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Sissel.Christensen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 951 73 649