Hvis du skader deg på skolen

I sjeldne tilfeller for eksempel i kroppsøvingstimer hender det at elever skader seg.

Hvis du skader deg på skolen må du fylle ut skjema for yrkesskade, NAV 13-07.05.
Skjemaet fylles ut samme dag som skaden har skjedd. Det skal underskrives av rektor før det sendes.