Om biblioteket

Bibliotekar Elisabeth Reiersen hjelper deg med stoff i forbindelse med skolearbeid eller spørsmål om skjønnlitterære boker. Hun hjelper deg også når det gjelder spørsmål om utlån av lærebøker, skolekort, utskrift og kopiering.

Bøker og bakgrunnsstoff

Skolen har en stor samling av bøker og tidsskrifter innenfor alle programområder det undervises i ved skolen. På biblioteket får du god hjelp av bibliotekar til å finne litteratur og bakgrunnsstoff til ulike typer oppgaver og skolearbeid. Hvis det er spesielle bøker som ikke finnes her kan dette fjernlånes fra andre bibliotek.

Arbeidsplasser og grupperom

Det er flere grupperom og også andre arbeidsplasser tilgjengelig i biblioteket. Disse kan brukes når du har avtalt med lærer å jobbe i biblioteket eller hvis du har mellomtimer uten undervisning.

Filmkroken

Skolen har en egen avdeling for å se film i hyggelige omgivelser. Filmkroken kan reserveres av lærer, eller bibliotekar kan sette i gang filmer etter avtale f.eks i storefri.

Spill

Skolen har en flere brettspill som lånes ut i pauser. Sjakk er spesielt populært med jevne mellomrom, men også andre brettspill kan lånes.