Kilder og informasjon

Noe av det viktigste for å kunne orientere seg i dagens samfunn er å kunne finne fram til riktig og relevant informasjon.

Informasjonsbehandling

  • Når man innhenter informasjon må man gjennom en prosess hvor man først må  lete opp informasjon, så vurdere den og til slutt bruke den.
  • Når man er ferdig med en oppgave må man henvise til alle de kilder man har brukt. Hvordan alle de forskjellige typer kilder skal føres opp kan du finne her i Kildekompasset.
  • Mer utdypende om kildehenvisninger, sitater, henvisning til læreplaner og Åndsverkslov får du informasjon om her (dette kan også brukes som undervisningsopplegg).