Miljøarbeid

Dan Vetle Glans Urdahl og Birgit Skog er skolens miljøarbeidere. De følger opp elevrådet, skolemiljøutvalget og miljøet i skolens fellesområder. Miljøarbeider har kontor i elevtjenesten i 2. etasje i gamlebygget.

Arbeidsområde 

Opplæringsloven §9a-1 sier at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Helse

Skolemiljøet skal ikke gi elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, og skal positivt være med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse.

Trivsel

Skolen jobber aktivt for et skolemiljø der alle elever og at elevene opplever skolen som et meningsfullt sted å være

Læring

Skolemiljøet skal gi elevene gode læringsbetingelser