Om elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen. Elevrådets fremste oppgave er å styrke elevenes innflytelse på læringsmiljøet ved skolen.

Hva er elevrådet?

Elevrådet ved Sørumsand videregående skole består av en tillitselev fra hver klasse. Hver klasse velger sin tillitselev og vara ved skolestart.

Elevrådsstyret består av engasjerte elever med bestemte oppgaver innen elevrådet. Elevrådsstyret velges på høsten etter at tillitselevene er valgt.

Medlemmene i elevrådsstyret står for den daglige driften av elevrådet, og har taushetsplikt i saker som krever dette.