Nyttig informasjon

Her finner du informasjon om Særskilt tilrettelegging, Hjelpemidler, IKT-basert eksamen og Fusk og plagiat

Særskilt tilrettelegging

Har du behov for særskilt tilrettelegging til eksamen høsten 2019, må du søke om dette senest 01.11.2019.

Er du elev ved Sørumsand vgs og skal ta eksamen nå i høst? Da søker du om særskilt tilrettelegging i VIS.

Skal du ta eksamen ved Sørumsand vgs, men er ikke elev hos oss lenger? Da kan du kontakte Katerine Sennerud katerine.sennerud@sorumsand.vgs.no

TILTAK DET KAN SØKES OM:

 1. 1. Utvidet tid
 2. 2. Skrivehjelp
 3. 3. Opplesing av eksamensoppgaven
 4. 4. Skjermet eksamensplass
 5. 5. Bruk av programvare
 6. 6. Endring av eksamensform - muntlig for skriftlig
 7. 7. Endring av eksamensform - skriftlig for muntlig
 8. 8. Endring av eksamensform - kombinert skriftlig-muntlig

For ytterlig informasjon vedrørende særskilt tilrettelegging av eksamen, gå inn på informasjonsskrivet: https://www.akershus.no/file/b573c05d3fe426e6535088c8bda22e00/Informasjon+om+s%E6rskilt+tilrettelagt+eksamen.pdf

Du må legge ved dokumentasjon fra lege, psykologi, PPT etc. Dersom skolen allerede har dokumentasjon fra deg, trenger du ikke legge ved dokumentasjonen på nytt.

 

Hjelpemidler

Elever vil få en orientering av faglærer om hvilke hjelpemidler som er tillatt i de forskjellige fag. Mer informasjon om hjelpemidler kan du finne på Utdanningsdirektoratets Utdanningsdirektoratets nettsider.

Det er viktig at du merker deg at du selv må sørge for å ha med deg de hjelpemidlene du skal bruke til eksamen. Under eksamen er det ikke tillatt å låne hjelpemidler fra andre elever. Ved uregelmessigheter, som bruk av ikke tillatte hjelpemidler eller annet brudd på reglementet, blir dette sett på som fusk, og du kan bli bortvist fra eksamen.

IKT-basert eksamen

Fakta om IKT-basert eksamen

 • elevene gjennomfører eksamen papirløst
 • elevene logger seg på prøvegjennomføringssystemet PGS med brukernavn og passord fra skolen
 • elevene laster ned eksamen når eksamen starter klokken ni
 • elevene svarer på oppgaven og laster opp besvarelsen i samme system når de er ferdige
 • eksamensansvarlig kan registrere når elevene har levert
 • sensorene henter besvarelsen i systemet og registrerer karakterene i samme system.

Reglene og retningslinjer
Eksamenskandidaten skal følge de regler og retningslinjer som er angitt i oppgaven eller på annen måte informert om av skolen/tilsynet.
Brudd på disse retningslinjene vil kunne bli regnet som fusk eller forsøk på fusk, jfr. konsekvenser av dette angitt ovenfor, selv om bruddet på reglementet eventuelt blir avdekket etter at eksamen er avviklet.

 • Innlogging på annet område eller nettverk enn det som er anvist
 • Åpning av andre programmer eller filer enn det som er anvist
 • Bruk av PC til kommunikasjon med andre

Dersom eksamenskandidaten kommer i skade for å gjøre feil, må tilsynet umiddelbart kontaktes. Rektor tar stilling til konsekvensene av feilen.

Fusk og plagiat

Fusk eller forsøk på fusk kan føre til at du ikke får eksamenskarakter og at din standpunktkarakter annulleres.