Nyttig informasjon

Eksamen våren 2020

Privatisteksamen

Utdanningsdirektoratet vil komme med informasjon om eventuelle endringer i gjennomføringen av privatisteksamener snart.

Elever kan forberede seg på at de kan avlegge privatisteksamener de er meldt opp til.

Elever kan logge inn og se planlagt dato og eksamensskole for privatisteksamener der er meldt opp til her https://privatist.inschool.visma.no/  (bruk Chrome).

Søknader om særskilt tilrettelegging på eksamener våren 2020

Søknadsfristen for særskilt tilrettelegging på eksamen våren 2020 var 1.april, og søknad skulle registreres i VIS. Alle eleveksamener er avlyst, og særskilt tilrettelegging på eksamen våren 2020 er derfor ikke lenger aktuelt. 

Har du registrert søknad om tilrettelegging i VIS, vil vi automatisk avslå denne søknaden.

Fortsetter du på Sørumsand vgs neste skoleår, søker du på nytt om særskilt tilrettelegging på eksamen. Vedtak om særskilt tilrettelegging på eksamen gjelder uansett kun for ett skoleår.

TILTAK DET KAN SØKES OM:

  1. Utvidet tid (Velg Ekstra tid)
  2. Skrivehjelp (Velg Annet og fyll inn kort beskrivelse av hva du søker om)
  3. Opplesing av eksamensoppgaven (Velg Annet og fyll inn kort beskrivelse av hva du søker om)
  4. Skjermet eksamensplass (Velg Eget rom)
  5. Bruk av programvare (Velg Annet og fyll inn kort beskrivelse av hva du søker om)
  6. Endring av eksamensform - muntlig for skriftlig (Velg Muntlig for skriftlig)
  7. Endring av eksamensform - skriftlig for muntlig (Velg Skriftlig for muntlig)
  8. Endring av eksamensform - kombinert skriftlig-muntlig (Velg Annet og fyll inn kort beskrivelse av hva du søker om)

 

For ytterlig informasjon vedrørende særskilt tilrettelegging av eksamen, gå inn på informasjonsskrivet: https://www.akershus.no/file/b573c05d3fe426e6535088c8bda22e00/Informasjon+om+s%E6rskilt+tilrettelagt+eksamen.pdf

 

For at skolen skal kunne innvilge det du søker om, må du legge ved dokumentasjon fra lege, psykologi, PPT etc. som dokumenterer at du har behov for det du søker om.

Dersom skolen allerede har dokumentasjon fra deg som fortsatt er aktuell, trenger du ikke legge ved dokumentasjonen på nytt.

 

Har du spørsmål om særskilt tilrettelegging ved eksamen, tar du kontakt med din PV eller direkte med katerine.sennerud@sorumsand.vgs.no

 

Du vil få svar på søknaden innen 25.april.