Nyttig informasjon

Særskilt tilrettelegging ved eksamen våren 2020

Har du behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen våren 2020, søker du om dette i VIS (Visma InSchool) senest 01.april. Du går inn på "Mine søknader" og velger fanen "Særskilt tilrettelegging ved eksamen", velg deretter at tilrettelegging du søker om gjelder "Eksamensform".

 

TILTAK DET KAN SØKES OM:

  1. Utvidet tid (Velg Ekstra tid)
  2. Skrivehjelp (Velg Annet og fyll inn kort beskrivelse av hva du søker om)
  3. Opplesing av eksamensoppgaven (Velg Annet og fyll inn kort beskrivelse av hva du søker om)
  4. Skjermet eksamensplass (Velg Eget rom)
  5. Bruk av programvare (Velg Annet og fyll inn kort beskrivelse av hva du søker om)
  6. Endring av eksamensform - muntlig for skriftlig (Velg Muntlig for skriftlig)
  7. Endring av eksamensform - skriftlig for muntlig (Velg Skriftlig for muntlig)
  8. Endring av eksamensform - kombinert skriftlig-muntlig (Velg Annet og fyll inn kort beskrivelse av hva du søker om)

 

For ytterlig informasjon vedrørende særskilt tilrettelegging av eksamen, gå inn på informasjonsskrivet: https://www.akershus.no/file/b573c05d3fe426e6535088c8bda22e00/Informasjon+om+s%E6rskilt+tilrettelagt+eksamen.pdf

 

For at skolen skal kunne innvilge det du søker om, må du legge ved dokumentasjon fra lege, psykologi, PPT etc. som dokumenterer at du har behov for det du søker om.

Dersom skolen allerede har dokumentasjon fra deg som fortsatt er aktuell, trenger du ikke legge ved dokumentasjonen på nytt.

 

Har du spørsmål om særskilt tilrettelegging ved eksamen, tar du kontakt med din PV eller direkte med katerine.sennerud@sorumsand.vgs.no

 

Du vil få svar på søknaden innen 25.april.