Ny, utsatt og særskilt eksamen

Av ulike årsaker kan det være behov for at elever tar særskilt, ny og utsatt eksamen

Har du strøket i et fag forrige skoleår? Minner om frist for påmelding til ny, utsatt og særskilt prøve/eksamen (NUS-eksamen) som er 14. september. Denne påmeldingen skjer til skolen. Skjema finner du på Its learning, og levers i Øyeblikket (resepsjonen på skolen).
Dersom du må gå opp til privatisteksamen er Privatistweb åpen for påmelding i perioden er 1. - 15. september.

SÆRSKILT EKSAMEN
Elever som får karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han eller hun ikke er trukket ut til eksamen i faget.

NY EKSAMEN
Elever som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget.
Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget faller bort.

UTSATT EKSAMEN
Elever eller privatister som har dokumentert fravær ved ordinær eksamen og særskilt eksamen, eller en elev som har dokumentert fravær ved ny eksamen, har rett til å melde seg opp til første etterfølgende eksamen. Eleven beholder standpunktkarakteren i faget.
Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget faller bort. Se lenke til PrivatistWeb på www.privatistweb.no
Fravær fra eksamen blir regnet som dokumentert når eleven eller privatisten er hindret fra å møte til eksamen, hindringen er uforutsigbar og han eller hun eller ikke kan lastes for hindringen. Eleven eller privatisten må legge fram dokumentasjon på dette.
Dersom en elev har rett til utsett eksamen i trekkfag, skal trekking av fag gjøres på nytt.

Kontaktperson

Anne Kari Taraldrud

Eksamensansvarlig, VIS-administrator og inntaksansvarlig

E-post Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 92261285