Eksamen våren 2020

Datoer for skriftlig eksamen finner du i dokumentet som er tilknyttet på denne siden. 

Datoer for praktisk, muntlig og muntlig-praktisk eksamen er foreløpig ikke klar, men siste eksamen ser ut til å kunne bli 23.06.2020.

 

Skal du ta morsmålseksamen eller privatisteksamen våren 2020?

 

Oppmelding til privatisteksamen er nå åpen: https://privatist.inschool.visma.no/ 

Oppmeldingen stenger 31.januar. Bruk Chrome som nettleser. 

 

Oppmelding til morsmålseksamen våren 2020

Ta med PCM/Mac og MinID og kom innom Anne Kari i biblioteket

Mandag 20.01: kl. 10-13.

Onsdag 22.01: kl. 10-13.

 

Morsmålseksamen

Morsmålseksamen er både skriftlig og muntlig. Den muntlige eksamen inneholder en lytteprøve. Videre gjennomføres muntlig eksamen ved at du trekker en oppgave 30 min før eksamineringen starter. Ca. 5 minutter av eksamenstiden kan avsettes til et eventuelt innlegg/presentasjon fra eksamens­kandidaten. Den øvrige tiden (ca. 25 minutter) brukes av eksaminator og sensor til samtale med eksamenskandidaten om presentasjonen/innlegget og øvrige deler av temaet/problem­stillingen. For øvrig kan kandidaten eksamineres i hele læreplanen for faget.

Skriftlig eksamen i morsmål er 5 timer.

  

Kontaktperson

Anne Kari Taraldrud

Leder pedagogisk støtte

Eksamensansvarlig og inntaksleder

E-post Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867607