Eksamen våren 2020

Datoer for skriftlig eksamen finner du i dokumentet som er tilknyttet på denne siden. 

Datoer for praktisk, muntlig og muntlig-praktisk eksamen er foreløpig ikke klar, men siste eksamen ser ut til å kunne bli 23.06.2020.

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Anne Kari Taraldrud

Eksamensansvarlig, VIS-administrator og inntaksansvarlig

E-post Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 92261285