Eksamensplan

Informasjon om eksamen våren 2019:

Vg1 og Vg2 yrkesfag

Eksamensplan Yrkesfag våren 2019

Elevene i Vg2 på yrkesfaglige utdanningsprogram skal opp til tverrfaglig praktisk eksamen. I tillegg skal 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 på yrkesfaglige utdanningsprogram trekkes ut til en skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk eksamen (20 % i et 2års-perspektiv).


Påbygg, studiespesialiserende og medier og kommunikasjon (PB, ST og MK)

Eksamensplan for PB, ST og MK våren 2019 

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
Elevene skal ha 3 eksamener:
1.Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål eller norsk skriftlig for elever med kort botid i Norge
2. En skriftlig eksamen (i tillegg til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk)
3. En muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen
 

Vg3 studiespesialisering
Elevene skal ha 4 eksamener:
1. Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål eller norsk skriftlig for elever med kort botid i Norge
2. To skriftlige eksamener (i tillegg til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk)
3. En muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen
 

Vg3 medier og kommunikasjon
Elevene skal ha 4 eksamener:
1. Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål eller norsk skriftlig for elever med kort botid i Norge
2. Elevene skal trekkes ut til tre eksamener (i tillegg til den obligatoriske eksamen i norsk), og dette kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen. Minst en av de tre trekkfagseksamenene skal være i programfag fra medier og kommunikasjon
 

Vg2 studiespesialisering og Vg2 medier og kommunikasjon
Elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag. Dette kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen.


Vg1 studiespesialisering og Vg1 medier og kommunikasjon
20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag. Dette kan være skriftlig, muntlig, muntligpraktisk eller praktisk eksamen.

 

Skriftlige eksamener for PB, ST og MK

Skriftlige eksamener for PB, ST og MK
Regler for uttrekk i eget dokument.
Offentliggjøring av uttrekk til skriftlig eksamener er 15.05.2019 kl. 09.00

Det tas forbehold om endringer.

Kontaktperson

Anne Kari Taraldrud

Leder pedagogisk støtte

Eksamensansvarlig og inntaksleder

E-post Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867607