Nyheter

Sørumsand for Afrika - jobber for ny innsamlingsrekord

Aksjonskomiteen i Sørumsand for Afrika satser på å få med alle skolens elever for å slå fjorårets resultat i innsamlingsaksjonen fredag 24. november.

Elev- og lærerundersøkelsen gjennomføres i uke 46 og 47

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever og lærere får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen for å gjøre skolen bedre.

Ombygging for 250 flere elevplasser er i gang

Sørumsand videregående skole er i gang med omfattende innvendige ombyggingsarbeider som skal gi plass til 250 flere elever. Arbeidene skal være ferdige i august 2018.

Ta vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Elever på Vg1, Vg2 og Vg3 kan ta vaksine på skolen. Elevene får tilbud om vaksinen til kr. 320

Testkjøring med egenproduserte crosscarter

Elevene på Teknikk og industriell produksjon har i hele år jobbet med å bygge cosscarter. Som sommeravslutning ble bilene testkjørt.

Produserer insekthotell og fuglekasser for salg

Elevene på tilrettelagt opplæring mindre grupper produserer ulike typer varer som ledd i sin opplæring. På våren er det spesielt insekthotell og fuglekasser de kan tilby.

Sørumsand-elever hjelper ROAF med å få flere til å pante flasker

På Nedre Romerike blir flasker til en verdi av 3 millioner kroner kastet i restavfallet hvert år. Elever fra Restaurant- og matfag har på oppdrag fra Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) jobbet med ideer til å øke pantingen.

SVGS-treats inneholder blant annet viktig info som

Fremtidskonferansen 2017 ble en suksess!

Svgs-treats, fredagsfaddere og midttime-aktiviteter. Dette er bare noen  av ideene som ble utviklet under innovasjonscampen på Fremtidskonferansen 2017 på Sørumsand vgs 28. mars.

Viktig å beskytte seg!

Hvordan fungerer atomreaktoren på Kjeller?

Onsdag 29.4 var fysikk 1-klassen på besøk på Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller. Klassen fikk omvisning i atomreaktoren og foredrag om hvordan reaktoren brukes.

Gratulerer til de stolte vinnere på fylkes- og skolekonkurransen

Onsdag 4. april arrangerte Sørumsand vgs skole- og fylkesmesterskap innenfor Vg1 Elektrofag, Vg1 Teknikk og industriell produksjon og Vg2 Industriteknologi. Høy innsats og stor spenning før vinnerne ble kåret.