Nyheter

Lærer som prater med elever

Informasjon om rett til særskilt språkopplæring

Rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter er hjemlet i opplæringsloven og i privatskoleloven

VIP makkerskap

Skoleprogrammet VIP Makkerskap fra skolestart

Et praktisk verktøy for bedre læringsmiljø. Gode relasjoner - godt læringsutbytte

Er du MK-elev fra høsten og lurer på hva slags PC de trenger å kjøpe?

Her er skolens anbefalinger

-Vi er her for deg!

Janne og Andreas er elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus. Nå svarer de på spørsmål og gir råd til elever og lærlinger på Snapchat og Facebook.

Sørumsand for Afrika - jobber for ny innsamlingsrekord

Aksjonskomiteen i Sørumsand for Afrika satser på å få med alle skolens elever for å slå fjorårets resultat i innsamlingsaksjonen fredag 24. november.

Elev- og lærerundersøkelsen gjennomføres i uke 46 og 47

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever og lærere får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen for å gjøre skolen bedre.

Ombygging for 250 flere elevplasser er i gang

Sørumsand videregående skole er i gang med omfattende innvendige ombyggingsarbeider som skal gi plass til 250 flere elever. Arbeidene skal være ferdige i august 2018.

Ta vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Elever på Vg1, Vg2 og Vg3 kan ta vaksine på skolen. Elevene får tilbud om vaksinen til kr. 320

Testkjøring med egenproduserte crosscarter

Elevene på Teknikk og industriell produksjon har i hele år jobbet med å bygge cosscarter. Som sommeravslutning ble bilene testkjørt.

Produserer insekthotell og fuglekasser for salg

Elevene på tilrettelagt opplæring mindre grupper produserer ulike typer varer som ledd i sin opplæring. På våren er det spesielt insekthotell og fuglekasser de kan tilby.