Dyktige elever i skoleNM for bakere

Fredag 8.3. ble et arrangert Fylkesmesterskap for bakere på skolen. Deltakere herfra var Henrik Foss og Roy Tørres Larsen. Henrik vant og skal representere Akershus i NM 1.-2. april. Roy kom på 2. plass.

Det blir rekordstor deltakelse i Skole-NM 2019. Over 360  deltakere fra hele landet er påmeldt. De vil konkurrere i 34 forskjellige yrkesfag.

Det er viktig at elevene som skal delta får forberedt seg skikkelig. Her er oppgaver til Skole-NM 2019 Baker

Skole-NM 2019 arrangeres på 12 videregående skoler i 9 fylker i landet. Deltakerne må ha elevstatus i videregående skole for å kunne delta, og de tas ut gjennom lokale og regionale (fylkesvise) uttak. Det er fylkeskommunenen som bestemmer hvilke fag de skal sende deltakere i og som også står for det fylkesvise uttaket.

Hensikten med skolemesterskap og Skole-NM
Tanken bak er at gjennom skolemesterskap skal vi bidra til å øke interessen, statusen og rekrutteringen til yrkesfagene i den videregående skole.
Skolemesterskapene skiller seg ut fra andre yrkeskonkurranser (som Yrkes-NM) på den måten at de bare er for skoleelever, først og fremst på vg-2 nivå

Kontaktpersoner

lynxfoto.weebly.com

Anette Poulsen

Lærer

E-post anette.poulsen@sorumsand.vgs.no

lynxfoto.weebly.com

Mette Klever

Lærer

E-post mette.klever@sorumsand.vgs.no