Produserer insekthotell og fuglekasser for salg

Elevene på tilrettelagt opplæring mindre grupper produserer ulike typer varer som ledd i sin opplæring. På våren er det spesielt insekthotell og fuglekasser de kan tilby.

Salg av produkter

Produktene selges på skolen, ta kontakt med Ole.Botilsrud@sorumsand.vgs.no dersom du er interessert i å kjøpe.