Sørumsand-elever hjelper ROAF med å få flere til å pante flasker

På Nedre Romerike blir flasker til en verdi av 3 millioner kroner kastet i restavfallet hvert år. Elever fra Restaurant- og matfag har på oppdrag fra Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) jobbet med ideer til å øke pantingen.

At plastflasker havner i restavfallet innebærer et stort miljøproblem. Blir flaskene derimot pantet kan de gjenvinnes og bli til nye plastprodukter. I tillegg tjener den som panter penger på det.

Som Lektor2-skole har Sørumsand vgs i vår tatt på seg oppdrag fra ROAF med å jobbe fram gode ideer for å få innbyggerne til å pante mer. Det har vært utvist stor kreativitet, og en av ideene som ROAF synes er spesielt interessant er Max Skjølberg Aamodts idé med å utvikle en app som kan brukes til å skanne flasker. Panteren får deretter penger rett inn på konto.

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet via Utdanningsdirektoratet, og ledes og driftes av Naturfagsenteret.

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet