Hvordan fungerer atomreaktoren på Kjeller?

Onsdag 29.4 var fysikk 1-klassen på besøk på Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller. Klassen fikk omvisning i atomreaktoren og foredrag om hvordan reaktoren brukes.

Solcelle-materialer og kreftmedisin

Nøytroner fra reaktoren brukes til å lage solcelle-materialer og kreftmedisiner, blant annet. Uran-steinene fra Evje var veldig radioaktiv, det kunne vi høre på Geiger-telleren.

Institutt for energiforskning ble startet i 1948 som en sivil avlegger av Forsvarets forskningsinstitutt.