Bidrar med fuglekasser til kulturstien ved Bingsfoss

Tilrettelagt opplæring, liten gruppe har hengt opp 10 fuglekasser ved Bingsfoss-stranda.

Et rimelig og godt miljøbidrag

Innenfor faget friluftsliv har tilrettelagt opplæring, liten gruppe produsert og hengt opp 10 fuglekasser langs Sørum kommunes nyrestaurerte kultursti ved Bingdfoss. Målet er at fuglekassene kan bidra til mer fugleliv.

- Et rimelig og godt miljøbidrag sier faglærer Ole Botilsrud.