Vg2 kjemiprosess på bedriftsbeøk

Besøkene gir elevene et godt utgangspunkt for å velge hvor de har lyst til å være i prosjekt til fordypning, før de begynner å søke lærlingeplass.

På besøk hos 7 bedrifter

Klassen har besøkt 7 forskjellige bedrifter i Akershus og Oslo der det kan være aktuelt å jobbe som prosessoperatør. Bedriftene er Allnex, NRV, Oslo EGE Klemtsrud, Oslo EGE Haraldrud, Leca Weber Rælingen, Aurskog Høland VA og MIRA.

Felles for alle bedriftene er godt styringsverktøy slik at operatøren kan styre og overvåke prosessen og dermed sikre riktig kvalitet på det produktet som skal leveres. For øvrig er det lite som er likt.

Det har vært lærerikt og morsomt å besøke så forskjellige produksjonssteder er elevenes tilbakemelding etter bedriftsbesøkene.