VIP-prosjekt for Vg1-elever

Sørumsand vgs deltar også dette skoleåret i VIP - veiledning og informasjons om psykisk helse. Tilbudet retter seg mot elever som går sitt første år på videregående skole.

VIP

Når og med hvem

Tilbudet retter seg mot elever i Vg 1.

Sørumsand videregående skole deltar i VIP i løpet av ukene 42 - 43.

Klassene gjennomfører et planlagt opplegg om psykisk helse der ulike temaer kan bli berørt etter hva personlig veileder har lagt opp til.

Helsesøster Grete Bihlet og psykiatrisk sykepleier Hilde Aaser-Richards fra Elevtjenesten på skolen vil informere og veilede klassene om psykisk helse etter at klassene har hatt temaer er oppe i egen klasse. De vil også svare på planlagte spørsmål som klassene kommer med når helsepersonellet møter dem i auditoriet.

I forbindelse med klassebesøkene vil fagpersonene være tilgjengelige for kontakt med elever som ønsker det rett etter undervisningsøkta.

Ellers anbefaler vi at elevene snakker med helsepersonell eller ansatte ved skolen om ting de lurer på i forbindelse med temaet psykisk helse.

Hvordan

Elevene få sitt eget studiehefte der de vil møte titler som:

  • følelser på godt og ondt
  • kriser og påkjenninger
  • uro, tvang og redsel
  • kampen om kroppen og flere andre.

Det er mange temaer, så kanskje klassen og lærer velger ut ett eller flere som er viktige for den klassen å få belyst.

VIP går ut på å veilede og informere lærere og elever om psykisk helse generelt, de vanligste utfordringene i ungdomstiden og om psykiske lidelser hos ungdom.

Hensikten er ikke å utlevere personlige opplevelser eller erfaringer, men å samtale om temaet på generelt grunnlag.

Vi oppfordrer de foresatte til å samtale hjemme om det som skal foregå på skolen og gjerne bla i studieheftet.

Hvorfor

Hovedmålet med VIP er: "Gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes ved psykiske problemer og lidelser".

Behov for mer informasjon om VIP?

Ønsker dere mer informasjon om VIP, kan dere kontakte

  • helsesøster Grete Bihlet, 63867629, mobil 474 66 082
  • psykiatrisk sykepleier Hilde Aaser-Richards, 63867734, mobil 40437883.

Mer informasjon om VIP på www.vipweb.no

 

May-Britt Teie
Sosialpedagogisk rådgiver