Ta Vg2 studiespesialisering i Lincoln i Storbritannia

Alle elever som går Vg1 Studiespesialisering på en av de videregående skolene i Akershus kan søke om å ta Vg2 i Lincoln i Storbritannia. Tilbudet er fullfinansiert av Lånekassa.

Likeverdige eller mer omfattende faglig innhold enn norsk læreplan

Lincoln College i Lincolnshire tilbyr en rekke fag, opp mot britisk A-level nivå, både normale og såkalte advanced courses. Sett opp imot kompetanse- målene i fellesfagene, og i programfagene på vg2, vil de norske elevene kunne tilbys fag hvor innholdet i faget er likeverdig eller mer omfattende.

Elevene vil integreres i ordinære klasser ved Lincoln College, og ta eksamen i fagene før hjemreise på lik linje med engelske studenter.  De norske elevene vil få undervisning i fellesfagene historie, språk (tysk, spansk eller fransk, både nivå 1 og 2), kroppsøving og matematikk.

Undervisning i norskfaget

Når det gjelder norskfaget vil elevene ha 30 timers intensiv norskundervisning ved Sørumsand vgs før avreise, samt 30 timer etter hjemkomst. Under oppholdet vil elevene dessuten levere inn oppgaver via It’s learning og få disse evaluert av norsklærer som vil følge dem opp under oppholdet.

Ved valg av programfag er det viktig for Sørumsand vgs at elevene kan velge både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi retningen, og dessuten velge fag som kan bygges videre på i vg3, og dermed sikre full realfag – og/eller språk, samfunnsfag og økonomifordypning. Lincoln College og Sørumsand vgs har derfor kvalitetssikret opplæringen opp mot kompetansemålene, og tilbyr følgende realfag fag som elevene kan velge blant: matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Når det gjelder retningen språk, samfunnsfag og økonomi kan elevene velge blant fagene; psykologi, sosiologi, engelsk og rettslære.

Fag tatt ved Lincoln College blir godkjent ved hjemkomst

Fagene som elevene velger vil bli godkjent ved hjemkomst, men vil ikke komme på vitnemålet med tallkarakter. Elevene vil få diplom med resultater fra Lincoln College og det vil være mulig for elevene å fortsette med alle valgte programfag på vg3. Med andre ord vil elevene få et fullverdig tilbud og være godt forberedt til å fortsette utdanningsløpet på vg3.

Sosial og personlig oppfølging

Elevene vil følges både til og fra Lincoln College av lærere fra Sørumsand vgs. Det vil være en lærer med kontaktlæreransvar for klassen i Norge som vil følge opp elevene både gjennom mail, elevsamtaler via Skype og elektroniske elevundersøkelser. Kontaktlærer vil også besøke elevene under oppholdet.

Alle elever får en personlig tutor ved Lincoln College som følger med i den faglige utviklingen, og som passer på at elevene har det bra på skolen og i vertsfamilien. I tillegg vil ansvarlige fra Sørumsand reise over flere ganger i løpet av skoleåret for å ha samtaler med College og ha oppfølgingssamtaler med elevene.

Elevene vil innkvarteres i vertsfamilier for på den måten å få et godt innblikk i engelsk språk og kultur. 

Lincoln College