Oversikt over når de ulike klassene skal møte på skolen

Timeplanen er fortsatt gjeldende, men for SF og YF vil det variere mellom digital undervisning og undervisning på skolen.

Her kan du se timeplanen for Studieforberedende og Yrkesfag:

Timeplan YF og SF uke 23

Timeplan YF og SF uke 24

Tilrettelagt opplæring følger timeplanen som normalt. 

 

Alle elever får nærmere beskjed fra sin PV om når de skal møte.