Elevtjenesten er tilgjengelig for samtale og spørsmål

Elevtjenesten er tilgjengelig hvis du trenger noen å snakke med eller har spørsmål.

Elevtjenesten
Elevtjenesten tilbyr følgende tjenester for elevene ved behov:
Elever som opplever bekymring, angst og uro og trenger noen å snakke med kan ringe psykiatrisk sykepleier Hilde Aaser Richards på mobil 40 43 78 83 mellom kl. 09.00 og 14.00 mandag – torsdag.

Elever som trenger hjelp til å orientere seg på læringsplatformene It´s learning/Teams kan kontakte miljøarbeider Birgit Skog dersom de ikke får tak i sin faglærer: birgit.skog@sorumsand.vgs.no

Sosialpedagogisk rådgiver Sissel Christensen er tilgjengelig for spørsmål på e-post og chat på Teams: sissel.christensen@sorumsand.vgs.no 

Elever som får påvist koronasmitte tar kontakt med sin PV.

 

«Ung i Lillestrøm»-chatten
I forbindelse med koronasmitte og en ny og uvant hverdag for oss alle kan du ha behov for å snakke med noen eller få svar på spørsmål. Lillestrøm kommune har derfor åpnet en chat for barn og unge under 18 år.

Linja er åpen 12.00 - 21.00 
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/barne-og-ungdomsaktiviteter/ung-i-lillestrom-chat/

 

Informasjon på flere språk
Klikk deg inn på linken til Folkehelseinstituttet for å lese mer om brosjyrene som er nedlastbare som pdf. Den norske versjon ligger til grunn for oversettelsene til 24 ulike språk. Lyd-film med generell informasjon om koronavirus er også tilgjengelig på YouTube. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 

Koronavirus – 8 steg for å forebygge smitte
Bilder med illustrasjoner av åtte råd for å forebygge smitte av koronavirus (covid-19). Bildene er nedlastbare i pdf. 

https://www.fhi.no/publ/plakat/koronavirus---8-steg-for-a-forebygge-smitte/